fbpx

Теодора Нацкова

операционна акушерка

Завършила е средно образование в ПГХХТ “Проф. д-р А. Златаров” – София. През 2005 година се дипломира като акушерка в МК „Йорданка Филаретова“, а през 2009 година придобива степен бакалавър в Медицински университет – София, Факултет „Обществено здраве“, специалност „Управление здравни грижи“. Започва работа като акушерка в УМБАЛ „Св. Анна“ – Неонатология. 4 години работи в родилна зала на ПСАГБАЛ “Св. София“, а от края на 2009 година е акушерка към Отделение по Асистирана репродукция в същата болница. В продължение на две години работи и в МЦ “Вяра“. През 2012 година става част от екипа за асистирана репродукция в Клиника „Д-р Малинов“- София

Член е на:

  • Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи /БАПЗГ/;
  • ESHRE /European Society of Human Reproduction and Embryology

Участвала е в редица конгреси и курсове в репродуктивната хирургия към ESHRE.

Adella Fertility